Hi, How Can We Help You?

Melisa Panariti

Melisa Panariti - ÇENO & PANARITI CONSULTING Melisa is an experienced legal consultant and a licensed attorney, part of the Tirana Bar Association.

Melisa Panariti

General Lawyer

Edukimi dhe Përvoja Profesionale

Melisa është një konsulente ligjore me përvojë dhe një avokate e licencuar, pjesë e Shoqatës së Avokatëve të Tiranës. Ajo ka qenë e angazhuar në ofrimin e këshillave ligjore në disa sektorë të industrisë në lidhje me proceset e likuidimit, përgatitjen dhe negociatat e kontratave, çështjet e punës, përfaqësimin dhe kryerjen e procedurave para institucioneve private dhe / ose publike, përfshirë përfaqësimin në gjykata. Ajo ka marrë pjesë gjithashtu në disa projekte me ndikim të lartë në Shqipëri, duke bashkëpunuar me disa organizma qeveritarë dhe ndërkombëtarë si Fondi Global, Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) dhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH).