Hi, How Can We Help You?

Gloria Çeno

Gloria Çeno - ÇENO & PANARITI CONSULTING

Gloria Çeno

Energy and Natural Resources Law

Edukimi dhe Përvoja Profesionale

Gloria është e specializuar në Ligjin e Energjisë dhe Burimeve Natyrore në afërsi të “Mbretëresha Mary University of London“, Master i Ligjit (LL.M.), pikërisht në burimet e ripërtëritshme të energjisë.

Gloria ka një përvojë të konsiderueshme në çështjet e korporatave, negociatat e çmimeve, përgatitjen dhe negocimin e kontratave për transferimin e aksioneve dhe dokumentacionin tjetër transaksional, një gamë të gjerë çështjesh që lidhen me veprimtarinë tregtare në Shqipëri, çështjet e punës dhe çështjet rregullatore. Ajo ka qenë gjithashtu e angazhuar në projekte me organe qeveritare dhe ndërkombëtare. Gloria është anëtare e Shoqatës së Avokatëve të Tiranës si një avokat i licencuar, duke përfaqësuar disa kompani udhëheqëse përpara autoriteteve shqiptare.