Hi, How Can We Help You?

Enri Çeno

Edukimi dhe Përvoja Profesionale

Enri ka studiuar në Universitetin GreenwichLondrës dhe ka përfunduar master studimet në fushën e të Drejtës Ndërkombëtare dhe Tregtare. Ai flet rrjedhshëm italisht, anglisht dhe gjermanisht. Ai është anëtar i Shoqatës së Avokatëve të Shqipërisë që nga viti 2010. Ai është i specializuar në legjislacionin e burimeve natyrore, investimeve të huaja dhe të drejtës kontraktuale.