Hi, How Can We Help You?

Melisa Panariti

Edukimi dhe Përvoja Profesionale

Melisa është një konsulente ligjore me përvojë dhe një avokate e licencuar, pjesë e Shoqatës së Avokatëve të Tiranës. Ajo ka qenë e angazhuar në ofrimin e këshillave ligjore në disa sektorë të industrisë në lidhje me proces...

Read More

Gloria Çeno

Edukimi dhe Përvoja Profesionale

Gloria është e specializuar në Ligjin e Energjisë dhe Burimeve Natyrore në afërsi të "Mbretëresha Mary University of London", Master i Ligjit (LL.M.), pikërisht në burimet e ripërtëritshme ...

Read More

Enri Çeno

Edukimi dhe Përvoja Profesionale

Enri ka studiuar në Universitetin GreenwichLondrës dhe ka përfunduar master studimet në fushën e të Drejtës Ndërkombëtare dhe Tregtare. Ai flet rrjedhshëm italisht, anglisht dhe gjerman...

Read More