Hi, How Can We Help You?

LIGJET E IMIGRACIONIT

LIGJET E IMIGRACIONIT

Për shkak të faktit se firma jonë është e specializuar në investimet e huaja në Shqipëri, ne vazhdimisht ndihmojmë klientët tanë për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me ligjin e emigracionit, aplikimet për shtetësi, aplikimet për leje emigrimi, leje qëndrimi të përhershme, leje punësimi dhe viza. Ne këshillojmë individët dhe klientët e korporatave. Stafi ynë do t’ju këshillojë në çdo dokument të kërkuar dhe në mënyrat më të shpejta për të përshpejtuar procedurat.

Share Post