Hi, How Can We Help You?

PUNESIMI

PUNESIMI

Ekipi ofron këshilla ligjore efektive të punësimit duke filluar nga shqyrtimi dhe hartimi i kontratave të punës, duke këshilluar për pajtueshmërinë me ligjin shqiptar të punës; gjithashtu duke këshilluar më tej për sigurimet shoqërore, sigurimin shëndetësor, detyrimet tatimore të punëdhënësit dhe të gjitha çështjet e tjera të lidhura me to.

Share Post