Hi, How Can We Help You?

MARKAT TREGTARE

MARKAT TREGTARE

Firma jonë është e angazhuar të ofrojë këshilla dhe ndihmë ligjore në çështjet që lidhen me të drejtën e pronësisë intelektuale, duke përfshirë:

  • Regjistrimi i markës dhe emri i biznesit
  • Të drejtat e autorit, markat tregtare dhe dizenjot
  • Mosmarrëveshjet e Pronësisë Intelektuale
  • IP Planifikimi Tatimor
  • Patenta

Ne do të ndihmojmë me të gjitha aspektet e të drejtave të pronësisë intelektuale, nga planifikimi paraprak, regjistrimi, monitorimi i vazhdueshëm dhe mbrojtja.

Share Post