Hi, How Can We Help You?

LIGJI KORPORATAVE

LIGJI KORPORATAVE

Ne garantojmë që klientët tanë do të marrin këshilla të cilësisë më të lartë në të dy tregjet e tyre të brendshme dhe në zgjerimin e tyre në territore të reja. Në mënyrë të veçantë ne këshillojmë në çështje të tilla si:

 • Qeverisja e Korporatave dhe Pajtueshmëria
 • Ristrukturimi i Korporatave
 • Blerjet e Aksioneve
 • Bashkimet
 • Blerjet
 • Sipermarrje
 • Çështjet që lidhen me Ligjin e Kompanisë
 • Venture Capital – Këshillimi për partneritetin e kapitalit
 • Corporate, Legal & Financial Diligence e duhur
 • Formacionet e Ndërmarrjeve dhe Inkorporimi
 • Formimi dhe shpërbërja e partneritetit
Share Post