Hi, How Can We Help You?

LIGJE KOMERCIALE

LIGJE KOMERCIALE

Shpesh kemi konsultuar investitorët ndërkombëtarë që kërkojnë të hyjnë në tregun shqiptar apo që dëshirojnë të hyjnë në transaksione ndërkufitare me bizneset lokale. Ne kemi qenë në gjendje të japin këshilla të mira për lidhje marrëveshjesh, Franchising, shitjen ndërkombëtare të mallrave, marrëveshje leasing-ut, marrëveshjet e shërbimit dhe çdo lloj tjetër të kontratave komerciale. Klientët e shërbyer në këtë departament operojnë në telekomunikacion, media, ndërtim, teknologji, kujdes shëndetësor, miniera, prodhim të energjisë, transport, etj.

Share Post