Hi, How Can We Help You?

INFRASTRUKTURE

INFRASTRUKTURE

Firma ka qenë e përfshirë në sektorët e infrastrukturës strategjike duke përfshirë energjinë e rinovueshme, naftën dhe gazin, minierat, ndërtimet, furnizimin me ujë dhe objektet e transportit. Ne kemi përfaqësuar disa klientë në proceset e tenderit për projektet e infrastrukturës.

Share Post