Hi, How Can We Help You?

ENERGJI DHE RESURSE

ENERGJI DHE RESURSE

ENERGJIA & RINOVIMI Klientët tanë të energjisë marrin mbulim të koordinuar për të gjitha nevojat e tyre, duke përfshirë ndërtimin dhe projektet, korporatat, konkurrencën, rregullimin, kontratën, tregtinë, gjyqësinë / arbitrazhin, zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dhe çështjet tatimore. Praktika jonë ka aftësinë për të ofruar zgjidhje më të përshtatshme dhe gjithëpërfshirëse për rastet dhe kërkesat që lidhen me sektorin e energjisë, për shkak të kombinimit të ekspertizës së specializuar në disa fusha.

Share Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 72 = 81