Hi, How Can We Help You?

E DREJTA FAMILJARE

Çeno & Panariti Consulting - Law Firm Tirana - Legal Services Tirana

E DREJTA FAMILJARE

Firma ndihmon me një gamë të gjerë çështjesh që kanë të bëjnë me të drejtën familjare, si: përkrahja e fëmijëve, divorci, mirëmbajtja midis bashkëshortëve, kujdesit prindëror, marrëveshjeve të parafillta, adoptimit etj; të cilat trajtohen në përputhje të plotë me Kodin e Familjes Shqiptare.

Share Post