Hi, How Can We Help You?

DUE DILIGENCE

DUE DILIGENCE

Firma ka krijuar një eksperiencë të gjerë në përpunimin e detajimeve siç kërkohet nga klientët në lidhje me vlerësimin e lidhur me aktivitetet e tyre komerciale. Firma siguron kujdesin e duhur ligjor në të gjitha fushat e veprimtarisë së kompanive dhe kryesisht në fushën financiare dhe të pasurive të patundshme. Hulumtimi i duhur i kryer nga firma konsiston në analizimin e të gjithë informacionit në lidhje me blerjen dhe shitjen e aseteve, strukturën organizative të kompanisë, aspektet kritike të suksesit dhe strategjive tregtare, procedurat e vlerësimit dhe organet administrative, vlerësimin e të dhënat ekonomike-financiare, vlerësimi dhe studimi i aspekteve ligjore dhe fiskale, vlerësimi i rreziqeve të mundshme dhe vlerësimi i vetë organizimit të tregut.

Share Post