Hi, How Can We Help You?

BANKA & FINANCIMI

BANKA & FINANCIMI

Avokatët tanë ofrojnë këshillim ligjor dhe ndihmë për institucionet bankare dhe financiare, regjistrimet e fondeve dhe menaxherët e fondeve, ofruesit e sistemit të pagesave dhe organizatat shumëkombëshe në përputhje me nevojat e tyre. Ekipi ynë i kualifikuar do të veprojë gjithmonë sipas kuadrit bankar shqiptar dhe udhëzimeve dhe udhëzimeve të klientit të tij, duke ruajtur interesin e tyre ligjor dhe të biznesit. Disa nga shërbimet tona në këtë fushë përfshijnë:

  • Rishikimet e pajtueshmërisë së çdo dokumenti bankar
  • Pastrimi i parave dhe konsulenca dhe raportimi i krimit financiar
  • Regjistrimi i Institucioneve të Pagesave dhe Fondeve
  • Konsulencë për Investime në Investime
  • Konsulencë për biznesin e korporatave
Share Post