Hi, How Can We Help You?

Zgjedhim strategjine më të mirë

Çdo rast trajtohet menaxhohet si një entitet unik....

Read More

Shqyrtojm dokumentet tuaja me detaje

Shqyrtimi i dokumenteve (i njohur gjithashtu si rishikim i doc) është procesi në të cilin secila palë në një rast i rendit dhe analizon dokumentet dhe të dhënat që posedojnë...

Read More

LIGJE KOMERCIALE

Shpesh kemi konsultuar investitorët ndërkombëtarë që kërkojnë të hyjnë në tregun shqiptar apo që dëshirojnë të hyjnë në transaksione ndërkufitare me bizneset lokale. Ne kemi qenë në gjendje të japin këshilla të mira për lidhje marrëveshjesh, Franchising, shitjen ndërkombëtare të mallrave, marrëveshj...

Read More

INFRASTRUKTURE

Firma ka qenë e përfshirë në sektorët e infrastrukturës strategjike duke përfshirë energjinë e rinovueshme, naftën dhe gazin, minierat, ndërtimet, furnizimin me ujë dhe objektet e transportit. Ne kemi përfaqësuar disa klientë në proceset e tenderit për projektet e infrastrukturës....

Read More
Çeno & Panariti Consulting - Law Firm Tirana - Legal Services Tirana

ÇESHTJE GJYQESORE

Firma trajton shumë raste komplekse komerciale gjyqësore në fushën e bankave, telekomunikacionit, pronës, tatimit, punësimin, ndërtimit, transportit, etj Ekipi mbështetet në një grup të avokatëve të dedikuara për procedurat e zbatimit dhe Foreclosures që prodhojnë rezultate të suksesshme për klientë...

Read More

PUNESIMI

Ekipi ofron këshilla ligjore efektive të punësimit duke filluar nga shqyrtimi dhe hartimi i kontratave të punës, duke këshilluar për pajtueshmërinë me ligjin shqiptar të punës; gjithashtu duke këshilluar më tej për sigurimet shoqërore, sigurimin shëndetësor, detyrimet tatimore të punëdhënësit dhe të...

Read More

DUE DILIGENCE

Firma ka krijuar një eksperiencë të gjerë në përpunimin e detajimeve siç kërkohet nga klientët në lidhje me vlerësimin e lidhur me aktivitetet e tyre komerciale. Firma siguron kujdesin e duhur ligjor në të gjitha fushat e veprimtarisë së kompanive dhe kryesisht në fushën financiare dhe të pasurive t...

Read More
Çeno & Panariti Consulting - Law Firm Tirana - Legal Services Tirana

E DREJTA FAMILJARE

Firma ndihmon me një gamë të gjerë çështjesh që kanë të bëjnë me të drejtën familjare, si: përkrahja e fëmijëve, divorci, mirëmbajtja midis bashkëshortëve, kujdesit prindëror, marrëveshjeve të parafillta, adoptimit etj; të cilat trajtohen në përputhje të plotë me Kodin e Familjes Shqiptare....

Read More

LIGJET E IMIGRACIONIT

Për shkak të faktit se firma jonë është e specializuar në investimet e huaja në Shqipëri, ne vazhdimisht ndihmojmë klientët tanë për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me ligjin e emigracionit, aplikimet për shtetësi, aplikimet për leje emigrimi, leje qëndrimi të përhershme, leje punësimi dhe viza....

Read More