LIGJE KOMERCIALE

Shpesh kemi konsultuar investitorët ndërkombëtarë që kërkojnë të hyjnë në tregun shqiptar apo që dëshirojnë të hyjnë në trans

Read More

INFRASTRUKTURE

Firma ka qenë e përfshirë në sektorët e infrastrukturës strategjike duke përfshirë energjinë e rinovueshme, naftën dhe gazin,

Read More
Çeno & Panariti Consulting - Law Firm Tirana - Legal Services Tirana

ÇESHTJE GJYQESORE

Firma trajton shumë raste komplekse komerciale gjyqësore në fushën e bankave, telekomunikacionit, pronës, tatimit, punësimin,

Read More

PUNESIMI

Ekipi ofron këshilla ligjore efektive të punësimit duke filluar nga shqyrtimi dhe hartimi i kontratave të punës, duke këshill

Read More

DUE DILIGENCE

Firma ka krijuar një eksperiencë të gjerë në përpunimin e detajimeve siç kërkohet nga klientët në lidhje me vlerësimin e lidh

Read More
Çeno & Panariti Consulting - Law Firm Tirana - Legal Services Tirana

E DREJTA FAMILJARE

Firma ndihmon me një gamë të gjerë çështjesh që kanë të bëjnë me të drejtën familjare, si: përkrahja e fëmijëve, divorci, mir

Read More

LIGJET E IMIGRACIONIT

Për shkak të faktit se firma jonë është e specializuar në investimet e huaja në Shqipëri, ne vazhdimisht ndihmojmë klientët t

Read More

MARKAT TREGTARE

Firma jonë është e angazhuar të ofrojë këshilla dhe ndihmë ligjore në çështjet që lidhen me të drejtën e pronësisë intelektua

Read More

BANKA & FINANCIMI

Avokatët tanë ofrojnë këshillim ligjor dhe ndihmë për institucionet bankare dhe financiare, regjistrimet e fondeve dhe menaxh

Read More

ENERGJI DHE RESURSE

ENERGJIA & RINOVIMI Klientët tanë të energjisë marrin mbulim të koordinuar për të gjitha nevojat e tyre, duke përfshirë n

Read More

LIGJI KORPORATAVE

Ne garantojmë që klientët tanë do të marrin këshilla të cilësisë më të lartë në të dy tregjet e tyre të brendshme dhe në zgje

Read More

PËRKTHIME ZYRTARE

Ekipi ynë ofron përkthim të saktë zyrtar për të gjitha llojet e dokumenteve, si dhe kujdeset për legalizimin dhe certifikimin

Read More
Çeno & Panariti Consulting - Law Firm Tirana - Legal Services Tirana

PLANET E BIZNESIT

Ekipi ynë i konsulentëve mund t'ju ndihmojë të zhvilloni një plan biznesi dinamik, gjithëpërfshirës, me kosto efektive dhe të

Read More

TATIMET DHE DOGANAT

Firma ofron këshilla tatimore për një gamë shumë të gjerë transaksionesh, strukturave të korporatave dhe marrëveshjeve. Gjith

Read More