Çeno&Panariti Consulting – Studio Ligjore Tirane ofron Konsulence Legale dhe përfaqëson klientë në çështje madhore të biznesit në nivel rajonal dhe kombëtar

Welcome to Çeno & Panariti Consulting

“Çeno&Panariti Consulting” is a law firm representing clients in major legal matters regionally and nationally. From commercial business transactions to complex litigation, our attorneys guide our clients through a full slate of legal services, based on relevant laws and regulations, to resolving disputes, and transitioning businesses through multiple processes, and much more. We steer our clients through the legal process with unparalleled expertise and industry knowledge.

Welcome to Çeno & Panariti Consulting

Jemi një studio ligjore e cila përfaqëson klientë në çështje madhore të biznesit në nivel rajonal dhe kombëtar. Partnerët tanë janë diplomuar në disa prej universiteteve më prestigjioze të Europës. Sektorët në të cilët operojmë janë të ndryshëm, si: ndërtim, energji dhe burime natyrore, transport, tregti, doganë, etj. Duke nisur nga transaksione të ndryshme tregtare deri në procese gjyqesore komplekse, avokatët tanë i drejtojnë klientët nëpërmjet një shërbimi cilesor duke zgjidhur mosmarrëveshje dhe duke lehtesuar kalimin e bizneseve përmes proceseve të shumta.

Fushat e praktikës

LIGJE KOMERCIALE

Shpesh kemi konsultuar investitorët ndërkombëtarë që kërkojnë të hyjnë në tregun shqiptar apo që dës...

INFRASTRUKTURE

Firma ka qenë e përfshirë në sektorët e infrastrukturës strategjike duke përfshirë energjinë e rinov...

ÇESHTJE GJYQESORE

Firma trajton shumë raste komplekse komerciale gjyqësore në fushën e bankave, telekomunikacionit, pr...

PUNESIMI

Ekipi ofron këshilla ligjore efektive të punësimit duke filluar nga shqyrtimi dhe hartimi i kontrata...

DUE DILIGENCE

Firma ka krijuar një eksperiencë të gjerë në përpunimin e detajimeve siç kërkohet nga klientët në li...

E DREJTA FAMILJARE

Firma ndihmon me një gamë të gjerë çështjesh që kanë të bëjnë me të drejtën familjare, si: përkrahja...

LIGJET E IMIGRACIONIT

Për shkak të faktit se firma jonë është e specializuar në investimet e huaja në Shqipëri, ne vazhdim...

MARKAT TREGTARE

Firma jonë është e angazhuar të ofrojë këshilla dhe ndihmë ligjore në çështjet që lidhen me të drejt...

BANKA & FINANCIMI

Avokatët tanë ofrojnë këshillim ligjor dhe ndihmë për institucionet bankare dhe financiare, regjistr...

ENERGJI DHE RESURSE

ENERGJIA & RINOVIMI Klientët tanë të energjisë marrin mbulim të koordinuar për të gjitha nevojat...

Ekipi i avokatëve

Enri Çeno - ÇENO & PANARITI CONSULTING

Edukimi dhe Përvoja Profesionale

Enri ka studiuar në Universitetin GreenwichLondrës dhe ka përfunduar master studimet në fushën e të Drejtës Ndërkombëtare dhe Tregtare. Ai flet rrjedhshëm italisht, anglisht dhe gjermanisht. Ai është anëtar i Shoqatës së Avokatëve të Shqipërisë që nga viti 2010. Ai është i specializuar në legjislacionin e burimeve natyrore, investimeve të huaja dhe të drejtës kontraktuale.

Read Profile

Enri Çeno

International/ Commercial Law
Gloria Çeno - ÇENO & PANARITI CONSULTING

Edukimi dhe Përvoja Profesionale

Gloria është e specializuar në Ligjin e Energjisë dhe Burimeve Natyrore në afërsi të "Mbretëresha Mary University of London", Master i Ligjit (LL.M.), pikërisht në burimet e ripërtëritshme të energjisë. Gloria ka një përvojë të konsiderueshme në çështjet e korporatave, negociatat e çmimeve, përgatitjen dhe negocimin e kontratave për transferimin e aksioneve dhe dokumentacionin tjetër transaksional, një gamë të gjerë çështjesh që lidhen me veprimtarinë tregtare në Shqipëri, çështjet e punës dhe çështjet rregullatore. Ajo ka qenë gjithashtu e angazhuar në projekte me organe qeveritare dhe ndërkombëtare. Gloria është anëtare e Shoqatës së Avokatëve të Tiranës si një avokat i licencuar, duke përfaqësuar disa kompani udhëheqëse përpara autoriteteve shqiptare.

Read Profile

Gloria Çeno

Energy and Natural Resources Law
Melisa Panariti - ÇENO & PANARITI CONSULTING Melisa is an experienced legal consultant and a licensed attorney, part of the Tirana Bar Association.

Edukimi dhe Përvoja Profesionale

Melisa është një konsulente ligjore me përvojë dhe një avokate e licencuar, pjesë e Shoqatës së Avokatëve të Tiranës. Ajo ka qenë e angazhuar në ofrimin e këshillave ligjore në disa sektorë të industrisë në lidhje me proceset e likuidimit, përgatitjen dhe negociatat e kontratave, çështjet e punës, përfaqësimin dhe kryerjen e procedurave para institucioneve private dhe / ose publike, përfshirë përfaqësimin në gjykata. Ajo ka marrë pjesë gjithashtu në disa projekte me ndikim të lartë në Shqipëri, duke bashkëpunuar me disa organizma qeveritarë dhe ndërkombëtarë si Fondi Global, Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) dhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH).  

Read Profile

Melisa Panariti

General Lawyer

Çeno&Panariti Consulting – Studio Ligjore Tirane ofron Konsulence Legale dhe përfaqëson klientë në çështje madhore të biznesit në nivel rajonal dhe kombëtar

Welcome to Çeno & Panariti Consulting

Çeno&Panariti Consulting – Studio Ligjore Tirane ofron Konsulence Legale dhe përfaqëson klientë në çështje madhore të biznesit në nivel rajonal dhe kombëtar

Pse duhet të na zgjidhni

Studio jone përfaqëson klientë në çështje madhore të biznesit në nivel rajonal dhe kombëtar

Zgjedhim strategjine më të mirë

Çdo rast trajtohet menaxhohet si një entitet unik.

Ne kemi ekip më të mirë të avokatëve

Mesoni me shume rreth avokatëve

Shqyrtojm dokumentet tuaja me detaje

Shqyrtimi i dokumenteve (i njohur gjithashtu si rishikim i doc) është procesi në të cilin secila pal...