Hi, How Can We Help You?

Archive for February 14, 2018

...

Read More

...

Read More

Albanian Power Exchange – Novelties and Impact

Two of our partners, Melisa Panariti and Gloria Ceno have published an article with subject “Albanian Power Exchange – Novelties and Impact”, in the EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS, LAW AND SOCIAL SCIENCES, published by the International Institute for Private, Commercial and Competition Law – Graz,  A...

Read More

...

Read More

...

Read More

Avokatët

...

Read More

...

Read More

Zgjedhim strategjine më të mirë

Çdo rast trajtohet menaxhohet si një entitet unik....

Read More

Shqyrtojm dokumentet tuaja me detaje

Shqyrtimi i dokumenteve (i njohur gjithashtu si rishikim i doc) është procesi në të cilin secila palë në një rast i rendit dhe analizon dokumentet dhe të dhënat që posedojnë...

Read More