Hi, How Can We Help You?

Monthly Archives: January 26, 2018

...

Read More

...

Read More

Avokatët

...

Read More

...

Read More

Zgjedhim strategjine më të mirë

Çdo rast trajtohet menaxhohet si një entitet unik....

Read More

Shqyrtojm dokumentet tuaja me detaje

Shqyrtimi i dokumenteve (i njohur gjithashtu si rishikim i doc) është procesi në të cilin secila palë në një rast i rendit dhe analizon dokumentet dhe të dhënat që posedojnë...

Read More

LIGJE KOMERCIALE

Shpesh kemi konsultuar investitorët ndërkombëtarë që kërkojnë të hyjnë në tregun shqiptar apo që dëshirojnë të hyjnë në transaksione ndërkufitare me bizneset lokale. Ne kemi qenë në gjendje të japin këshilla të mira për lidhje marrëveshjesh, Franchising, shitjen ndërkombëtare të mallrave, marrëveshj...

Read More

INFRASTRUKTURE

Firma ka qenë e përfshirë në sektorët e infrastrukturës strategjike duke përfshirë energjinë e rinovueshme, naftën dhe gazin, minierat, ndërtimet, furnizimin me ujë dhe objektet e transportit. Ne kemi përfaqësuar disa klientë në proceset e tenderit për projektet e infrastrukturës....

Read More
Çeno & Panariti Consulting - Law Firm Tirana - Legal Services Tirana

ÇESHTJE GJYQESORE

Firma trajton shumë raste komplekse komerciale gjyqësore në fushën e bankave, telekomunikacionit, pronës, tatimit, punësimin, ndërtimit, transportit, etj Ekipi mbështetet në një grup të avokatëve të dedikuara për procedurat e zbatimit dhe Foreclosures që prodhojnë rezultate të suksesshme për klientë...

Read More