Hi, How Can We Help You?

Monthly Archives: January 20, 2018

Zgjedhim strategjine më të mirë

Çdo rast trajtohet menaxhohet si një entitet unik....

Read More

Shqyrtojm dokumentet tuaja me detaje

Shqyrtimi i dokumenteve (i njohur gjithashtu si rishikim i doc) është procesi në të cilin secila palë në një rast i rendit dhe analizon dokumentet dhe të dhënat që posedojnë...

Read More

LIGJE KOMERCIALE

Shpesh kemi konsultuar investitorët ndërkombëtarë që kërkojnë të hyjnë në tregun shqiptar apo që dëshirojnë të hyjnë në transaksione ndërkufitare me bizneset lokale. Ne kemi qenë në gjendje të japin këshilla të mira për lidhje marrëveshjesh, Franchising, shitjen ndërkombëtare të mallrave, marrëveshj...

Read More