Hi, How Can We Help You?

Monthly Archives: January 13, 2018

MARKAT TREGTARE

Firma jonë është e angazhuar të ofrojë këshilla dhe ndihmë ligjore në çështjet që lidhen me të drejtën e pronësisë intelektuale, duke përfshirë:

  • Regjistrimi i markës dhe emri i biznesit
  • Të drejtat e autorit, markat tregtare dhe dizenjot
  • Mosmarrëveshjet e Pronësis...

    Read More