Hi, How Can We Help You?

Monthly Archives: January 12, 2018

BANKA & FINANCIMI

Avokatët tanë ofrojnë këshillim ligjor dhe ndihmë për institucionet bankare dhe financiare, regjistrimet e fondeve dhe menaxherët e fondeve, ofruesit e sistemit të pagesave dhe organizatat shumëkombëshe në përputhje me nevojat e tyre. Ekipi ynë i kualifikuar do të veprojë gjithmonë sipas kuadrit ban...

Read More