Hi, How Can We Help You?

Monthly Archives: January 10, 2018

LIGJI KORPORATAVE

Ne garantojmë që klientët tanë do të marrin këshilla të cilësisë më të lartë në të dy tregjet e tyre të brendshme dhe në zgjerimin e tyre në territore të reja. Në mënyrë të veçantë ne këshillojmë në çështje të tilla si:

  • Qeverisja e Korporatave dhe Pajtueshmëria
  • Ristrukturimi...

    Read More